Záruka kvality

Certifikát GMP

GMPHemorend je produktom farmaceutickej spoločnosti Traphaco, ktorá má dlhoročné skúsenosti s výrobou prírodných liečiv a je lídrom v tejto oblasti. Spoločnosť disponuje certifikátom kvality GMP (Good Manufacturing Practice – správna výrobná prax), ktorý zaručuje najvyšší stupeň kvality spracovania a výroby prípravkov vo farmácii. Certifikát GMP udeľuje Svetová zdravotnícka organizácia len tým výrobcom, ktorí dodržujú tzv. podmienky správnej výrobnej praxe. Je potvrdzujúcim dokladom, že daný výrobca spĺňa prísne kritériá uplatňované pri výrobe a kontrole liečiv od vstupných surovín až po hotové výrobky. Dodáva vám istotu, že produkt je zdraviu nezávadný a teda bezpečný.

Certifikát GACP

GACPPri rastlinných produktoch sa kvalita začína v pôde, či už pestované na farme alebo vo voľnej prírode musia spĺňať určité normy kvality. V rámci celkového kontextu zabezpečenia kvality a kontroly rastlinných liekov, u ktorých aplikovali pokyny Svetovej zdravotníckej organizácie týkajúce sa správnych poľnohospodárskych a zberných postupov GACP (Good Agricultural and Collection Practice).Cieľom týchto pokynov je zabezpečiť, aby rastlinné suroviny boli certifikované a neobsahovali nečistoty, ktoré môžu predstavovať riziko pre verejné zdravie, aby boli plne v súlade so všetkými znakmi kvality, pre ktoré sú zastúpene a aby boli vypestované spôsobom, ktorý je z hľadiska životného prostredia trvalo udržateľný. GACP má veľký význam pre rastlinné suroviny vo všetkých bylinných produktoch, vrátane potravín, potravinových doplnkov, liekov a kozmetiky.

Prírodné zloženie

Všetky účinné zložky prípravku sú bylinné. Byliny a ich účinnosť sú preverené mnohými generáciami a stovkami rokov užívania v tradičných medicínach a rôznych štúdiach. Pre výrobu prípravku sú používané len tie najkvalitnejšie certifikované suroviny.

Bez nežiadúcich vedľajších účinkov

  • Doteraz neboli zistené žiadne vedľajšie nežiaduce účinky u používateľov. Účinné zložky v prípravku nie sú návykové.
  • Hemorend spĺňa všetky podmienky na predaj v Slovenskej republike. Je zaregistrovaný na Úrade verejného zdravotníctva SR a je uvedený v databáze schválených výživových doplnkov.
  • Súhlas Úradu verejného zdravotníctva SR OHVBPKV/3042/2014/Kr.
Kontaktujte nás

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search