Kontakt

VINPRO s.r.o.
Letná 38
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

IČO: 45 724 229
DIČ: 2023107768
IČ DPH: SK2023107768


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 26329/V
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 4012012605/7500
IBAN: SK15 7500 0000 0040 1201 2605
BIC/SWIFT: CESKOSKBX

Tel.: +421 915 939 148
E-mail: info@hemorend.eu
www.hemorend.sk

Kontaktný formulár

Údaje označené (*) sú povinné.

Nájdete nás na facebooku